Σύστημα αεραγωγών από την Ubbink

 

Όλα τα συστήματα αεραγωγών, που χρησιμοποιούνται για να διανέμουν αέρα σε κεντρικές μονάδες Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας σε οικιακά κτίρια, έχουν τα παρακάτω εξαρτήματα:

 • Τερματικά οροφής ή/και τοίχου
 • Αεροστεγή σφραγιστικά στους θερμότερους χώρους, για να διατηρείται η στεγανότητα
 • Μονωμένους κεντρικούς αεραγωγούς μεταξύ των τερματικών και των μονάδων αερισμού
 • Ηχοαποσβεστήρες μεταξύ της μονάδας αερισμού και του συστήματος διανομής αέρα.(προαιρετικό, αλλά προτεινόμενο)
 • Σύστημα διανομής αέρα
 • Βαλβίδες προσαγωγής/επιστροφής

Χαρακτηριστικά Συστημάτων Αεραγωγών:

 

 • Χαμηλή ταχύτητα αέρα
 • Χαμηλή πτώση πίεσης συστήματος
 • Στεγανότητα αέρα
 • Μόνωση, όπου και όταν χρειάζεται
 • Ελάχιστη μεταφορά ήχου/θορύβου μεταξύ δωματίων
 • Εύκολη, γρήγορη, ασφαλής και καθαρή εγκατάσταση
 • Σωστή εγκατάσταση
 • Τήρηση υγιεινής και ασφάλειας
 • Εύκολος καθαρισμός