Σύστημα αεραγωγών της Ubbink

Σύστημα αεραγωγών από την Ubbink
Όλα τα συστήματα αεραγωγών, που χρησιμοποιούνται για να διανέμουν αέρα σε κεντρικές μονάδες Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας σε οικιακά κτίρια, έχουν τα παρακάτω εξαρτήματα:

 • Τερματικά οροφής ή/και τοίχου
 • Αεροστεγή σφραγιστικά στους θερμότερους χώρους, για να διατηρείται η στεγανότητα
 • Μονωμένους κεντρικούς αεραγωγούς μεταξύ των τερματικών και των μονάδων αερισμού
 • Ηχοαποσβεστήρες μεταξύ της μονάδας αερισμού και του συστήματος διανομής αέρα.(προαιρετικό, αλλά προτεινόμενο)
 • Σύστημα διανομής αέρα
 • Βαλβίδες προσαγωγής/επιστροφής

 

Χαρακτηριστικά Συστημάτων Αεραγωγών:

 • Χαμηλή ταχύτητα αέρα
 • Χαμηλή πτώση πίεσης συστήματος
 • Στεγανότητα αέρα
 • Μόνωση, όπου και όταν χρειάζεται
 • Ελάχιστη μεταφορά ήχου/θορύβου μεταξύ δωματίων
 • Εύκολη, γρήγορη, ασφαλής και καθαρή εγκατάσταση
 • Σωστή εγκατάσταση
 • Τήρηση υγιεινής και ασφάλειας
 • Εύκολος καθαρισμός