ΤΕΣΤ ΝΕΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

FERNOX Τεστ Νερού Συστήματος

Μια απλή και εύχρηστη δοκιμή θολότητας για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού συστήματος και τον προσδιορισμό της κατάλληλης θεραπείας για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα λειτουργεί με τη βέλτιστη απόδοση και ο λέβητας είναι πλήρως προστατευμένος.

 

  • Διατήρηση μέγιστης αποδοτικότητας συστήματος
  • Συμβάλλει στην πρόληψη βλάβης του λέβητα
  • Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του λέβητα
  • Εύχρηστη δοκιμή επιτόπου – επιτρέπει τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε να ληφθεί αμέσως

Δελτίο προϊόντος