ΜΕΤΡΗΤΗΣ TDS METER

FERNOX TDS METER Μέτρηση Διαλυμένων Στερών στο Νερό

Το όργανο ελέγχου TDS meter προσφέρει μία γρήγορη και ακριβή μέτρηση για την διαπίστωση της συγκέντρωσης του συνόλου διαλυμένων στερεών στο σύστημα και την τροφοδοσία από την ύδρευση. Η πρωταρχική χρήση του TDS είναι να διαπιστωθεί εάν ένα σύστημα έχει ξεπλυθεί σωστά μετά από ένα χημικό καθαρισμό. Αυτό επιτυγχάνεται με την σύγκριση των μετρήσεων ανάμεσα στα δείγματα νερού της ύδρευσης και του συστήματος.

Δελτίο προϊόντος

Categories: , Tags: