ΚΙΤ ΕΛΕΓΧΟΥ UNIVERSAL

FERNOX ΚΙΤ ΕΛΕΓΧΟΥ Έλεγχος ποιότητας νερού

  • Επί τόπου ανάλυση του νερού κεντρικής θέρμανσης
  • Απλοί πίνακες χρωμάτων για μέτρηση συγκεντρώσεων
  • Έλεγχοι των μεγαλύτερων παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού